Ιατρικές πράξεις

ultrasound

Υπερηχογραφία

Είναι ένας ανώδυνος και ασφαλής τρόπος διαγνωστικής απεικόνισης των οργάνων του σώματος χωρίς ακτινοβολία.

color-doppler

Έγχρωμο Power Doppler

Με το Εγχρωμο Power και Παλμικό Doppler η υπερηχογραφία έρχεται να προσθέσει κρίσιμες και σημαντικές πληροφορίες

elastography

Ελαστογραφία

Η Ελαστογραφία είναι μία υπερηχογραφική μέθοδος μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών.

CEUS

Σκιαγραφικό

Είναι μικροσκοπικές φυσαλίδες που τοποθετούνται στην κυκλοφορία του αίματος με σκοπό να κάνουν φανερή την κίνησή τους όπου κυκλοφορεί αίμα, δηλαδή σε ολόκληρο το σώμα.

biopsy

Βιοψία προστάτη

Η Υπερηχογραφία έχει σημαντικό πλεονέκτημα στην καθοδήγηση της βελόνας και στην προσέγγιση το στόχου.

fna

Παρακέντηση θυρεοειδούς

Υ/Η καθοδηγούμενες παρακεντήσεις πραγματοποιούνται σε πολλά όργανα του σώματος όπου οι απεικονιστικές εξετάσεις ανεπαρκούν να θέσουν την τελική διάγνωση.

intestine

Το διορθικό ΥΗ του εντέρου

Ειδικός ηχοβολέας απεικονίζει εξ’ επαφής με το ορθό νεοπλάσματα, φλεγμονές η συρίγγια. Ο συνδυασμός B-Mode, Color Doppler και Ελαστογραφίας βοηθά στην διαφορική διάγνωση φλεγμονών συριγγίων και νεοπλασμάτων.

COVID-19 Επισκευτείτε μας σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας